Reklama

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nowa generacja przemysłowych bram segmentowych HörmannFirma Hörmann wprowadza na rynek nową generację przemysłowych bram segmentowych. Bramy serii 60 są wyjątkowo szybkie, ciche i łatwe w montażu. Ich dopełnieniem jest nowy napęd oraz sterowanie z modułem Bluetooth i interfejsem HCP, które umożliwiają korzystanie z cyfrowych rozwiązań serwisowych i usług zdalnej konserwacji.


Na kontrolę stanu bram na odległość pozwala system SmartControl, który działa, opierając się na przygotowanym w tym celu przez firmę Hörmann portalu internetowym. Moduł Bluetooth wraz z aplikacją BlueControl przeznaczone natomiast są do prostego i szybkiego programowania sterowania napędu oraz prowadzenia prac konserwacyjnych.

Prędkość otwierania do 1 m/s

Przemysłowe bramy segmentowe nowej serii 60 w połączeniu z nowym napędem osiowym WA 500 FU oraz sterowaniem 560 mogą otwierać i zamykać się z maksymalną prędkością do 1 m/s. Dzięki temu znacząco skraca się czas, w którym brama nie jest zamknięta, co pozwala na istotne ograniczenie strat energii. Nowy napęd zapewnia jednocześnie płynny bieg bramy, ograniczając w ten sposób nadmierne zużycie jej podzespołów. Łagodny rozruch i zatrzymanie oraz utrzymanie jednostajnej prędkości dodatkowo poprawiają jakość pracy.

Sterowanie na każdą okoliczność


Duża prędkość otwierania to nie jedyna zaleta sterowania 560. Dzięki standardowemu wyposażeniu w przekaźnik programowalny pozwala ono także na integrację z urządzeniami zewnętrznymi, jak np. lampy sygnalizacyjne.

W przypadku wielopoziomowych parkingów z jednopasmowym wjazdem i wyjazdem system można poszerzyć o sterowanie pasem ruchu.
W standardzie znajdują się też dwa liczniki czasowe, które umożliwiają programowanie pewnych zdarzeń w określonych przedziałach czasu. Dzięki temu np. bramy segmentowe w dużych garażach podziemnych można zaprogramować tak, aby w okresie większego nasilenia ruchu nie zamykały się automatycznie za każdym przejeżdżającym pojazdem. Inna możliwość to wyłączanie bramy z użytku w zakładzie produkcyjnym, np. na weekend.

Do bram poruszających się ze stałą prędkością do 0,5 m/s firma Hörmann oferuje sterowanie 545. Wyposażone ono zostało w funkcję automatycznego zamykania po określonym czasie, dzięki czemu z powodzeniem może być stosowane m.in. w garażach wielostanowiskowych. Sterowanie posiada funkcję oszczędzania energii, dzięki której w trybie czuwania, wraz z napędem, zużywa mniej niż 2 waty.

Inteligentne sterowanie bramą


Nowa generacja przemysłowych bram segmentowych firmy Hörmann po raz pierwszy daje możliwość korzystania z usług cyfrowego serwisu i zdalnej konserwacji. Nowe sterowania 545 i 560 standardowo wyposażone są w odbiornik Bluetooth, który w połączeniu z aplikacją BlueControl umożliwia proste i szybkie skonfigurowanie bramy. Opcjonalny moduł SmartControl dodatkowo pozwala na zdalny nadzór i kontrolę statusu bramy poprzez specjalnie przeznaczony do tego portal internetowy.

BlueControl: konfiguracja sterowania napędu w aplikacji

BlueControl to bezpłatna aplikacja umożliwiająca konfigurowanie, serwisowanie i konserwację przemysłowych bram segmentowych firmy Hörmann wyposażonych w sterowania 545 i 560. Jest dostępna na urządzenia pracujące w systemach IOS, Android i Windows. Aplikacja łączy się ze sterowaniem na miejscu instalacji poprzez Bluetooth i pokazuje technikowi ustawienia w postaci tekstowej. Informacje o awariach i błędach wraz z odpowiednimi znacznikami czasu są wyświetlane na ekranie smartfona.

Dane o zdarzeniach i błędach odczytane ze sterowania można także  przesyłać pocztą elektroniczną, np do działu serwisu.

SmartControl: analiza i serwis online


SmartControl umożliwia zdalny monitoring i analizowanie stanu technicznego bram przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Na portalu internetowym można sprawdzić wszystkie istotne informacje dotyczące bram, a także komunikaty o błędach czy dane o zmianie obciążenia. W przypadku wystąpienia wcześniej zdefiniowanych zdarzeń użytkownik powiadamiany zostaje automatycznie.

Zdalna konserwacja pozwala uniknąć wizyt serwisantów lub znacznie skrócić czas ich trwania. Dzięki przewidzianej z odpowiednim wyprzedzeniem konserwacji oraz wymianie części można zapobiec rozmaitym awariom.

Udoskonalona konstrukcja i prosty montaż  

W nowej generacji przemysłowych bram segmentowych udoskonalono najważniejsze elementy konstrukcyjne. Są to m.in. powiekszone promienie łuków prowadnic oraz większe rolki bieżne, zapewniające cichszy i łagodniejszy bieg bramy. Ponadto prowadzenie dla niskiego nadproża z opcjonalnym mechanizmem uchylnym umożliwia uzyskanie większej wysokości przejazdu.

Opcjonalnie dostępna jest stopa ościeżnicy z tworzywa sztucznego, która skutecznie zabezpiecza ramę bramy przed rdzewieniem pod wpływem wilgoci. Ponadto mniej elementów składowych ułatwia montaż.

Standardowe zabezpieczenie przed podważeniem

Aby zapewnić jeszcze lepsze zabezpieczenie przed ewentualnymi próbami włamania, wszystkie bramy z nowej serii 60 są standardowo wyposażone
w zabezpieczenie przed podważeniem po obu stronach bramy. Opcjonalnie firma Hörmann oferuje dodatkową ochronę przed włamaniem, która spełnia wymogi klasy odporności RC 2 zgodnie z DIN/TS 18194.


Powiększone promienie łuków prowadnic i większe rolki bieżne zapewniają cichszy i łagodniejszy bieg bram przemysłowych nowej generacji firmy Hörmann.


Prowadzenie dla niskiego nadproża z opcjonalnym mechanizmem uchylnym umożliwia uzyskanie większej wysokości przejazdu.


Nowy napęd WA 500 FU do bram przemysłowych firmy Hörmann w połączeniu ze sterowaniem 560 umożliwia uzyskanie maksymalnej prędkości otwierania do 1 m/s.


Opracowana przez firmę Hörmann aplikacja BlueControl umożliwia przygotowanie szablonów z wszystkimi parametrami poszczególnych bram i kopiowanie ich jednym przyciskiem w celu konfiguracji identycznych bram.


Po zastosowaniu odpowiedniego wyposażenia bramy firmy Hörmann nowej serii 60 opcjonalnie są również dostępne w klasie przeciwwłamaniowej RC 2.

Hörmann Polska
press box 

napisz: admin(at)oknobrama.pl